чулуулгийн ил уурхайд өөрийгөө эсвэл мөргөж өгөх хамгийн сайн арга зам