хог хаягдал боловсруулах тоног төхөөрөмжийг дахин боловсруулах