нүүрсний бутлуурын үйл ажиллагааны индикаторын жагсаалт