нүүрсний тээрэмд ажиллах аюулгүй ажиллагааны асуудал