алт боловсруулах үйлдвэрт ямар нэг холбоо барих сүлжээ байдаг