нигерийн уурхайд компанийг байгуулахад хэр зардал гарах вэ