уул уурхайн үйлдвэрийн материалыг боловсруулах талаар