дунд оврын үйлдвэрт зориулсан цементийн үйлдвэрийн үнэ