эрдэс баялаг эрчим хүчний нүүрсний уурхайг худалдах боломжтой