уул уурхайн удирдлагууд нэгдсэн арабын emirate-д байдаг