бөмбөлөгийг нунтаглах талаар хэрхэн сайжруулах талаар