жижиг оврын уурхайд бүрэн тоноглогдсон алтны тоног төхөөрөмж