өмнөд африкт үйлдвэрлэл уул уурхайн салбарт 2013 он