танилцуулга зарчим бөмбөг үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа орно