цементийн үйлдвэрийн нөлөөллийн машиныг ашиглах нь