нэг кубметрийг бутлахад эрүү бутлуурын бүтээгдэхүүн