чулуу бутлах үйлдвэрт үүссэн цахилгаан эрүүл мэнд аюулгүй байдлын аюул