зэс боловсруулах үйлдвэрийг хэрхэн боловсруулах талаар