цементийн үйлдвэрт цементийн үйлдвэрийн ажил гүйцэтгэх