замын барилгын ажилд ашигласан чулуулаг ба шохойн чулуу