төмрийн хүдрийн олборлогч хөрөнгө оруулагчидтай холбоо тогтооно