тээрмийн боловсруулах хүчин чадлыг хэрхэн тооцоолох талаар