уул уурхайн компаниудад инженерүүд хэрэгтэй байсан