2 цаг тутамд 2-3 тонн хүчин чадалтай бөмбөгийг үйлдвэрлэдэг