уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн газар дээрх үйлчилгээний давуу тал