төмөрлөгийн хүдэр илрүүлэх үйлдвэрлэлийн үйл явцын дэлгэрэнгүй мэдээлэл