дахин боловсруулах үйлдвэрийг эхлүүлэхэд ямар үнэтэй вэ