төмөрлөгийн тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэхэд зориулагдсан