төмрийн хүдрийг баяжуулах процессыг хүдрийн хүдрийн хүдэр боловсруулах үйл ажиллагаа