төмрийн хүдрийг хүйтэн шахмал түлш бэлтгэх үйл ажиллагаа