бид аж үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн уул уурхайн нудуур худалддаг