пакистаны чулууг бутлах ургамлын үнэ худалдан авах