хамгийн сайн үр нөлөө бүхий бутлуурыг үйлдвэрлэдэг