өмнөд африкийн бүс бутлуурын бүсийг худалдах боломжтой