тэжээлийн тээрэмдэх болон тээрэмдэх тоног төхөөрөмж