чулуу боловсруулах үйл ажиллагааны эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө