хүрээлэн буй орчинд уул уурхайн хээрийн жоншны нөлөө