бутлах үйл ажиллагаанд оролцож буй янз бүрийн функцууд