дүүргэгч системийг бутлах ажилд канад хэрхэн ордог