босоо гал түймрийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны зарчим