хамгийн сүүлийн үеийн орон тооны хоршооллын цементийн компани