эрүүл мэндийн байгууллагуудад уул уурхайн компаниудын гүйцэтгэх үүрэг