тээрэмдэх тоног төхөөрөмжийг эцсийн прожектуудаар бутлах