нүүрсний бутлуурыг нүүрсний гардуулахад хэрэглэдэг