төмрийн хүдэр ашигт малтмалын олборлолт явагдаж байгаа эсэх